Хаана вэ ?

Уриа: Мэдлэг нэмье

Нийслэлийн гудамж талбайн нэршлийн түүх, мэдээллийг үзэгчдэд хүргэх юм. Түүнчлэн тэрхүү гудамжинд байрлах сонирхолтой газруудыг танилцуулж, тухайн газрын түүх, соёлыг үзэгчдэд таниулах юм.

Гудамж талбайн нэршил, түүний түүх хийгээд байршлын талаар энгийн, чөлөөтэй байдлаар хүргэх нь үзэгчдэд сонирхолтой  мэдээ мэдээллийг өгч, Улаанбаатар хотын түүх, соёлын талаар таниулахад дэмжлэг үзүүлэх ач холбогдолтой юм.

Эфирээр нэвтрэх өдөр: Долоо хоног бүрийн Баасан гарагт

Эфирээр нэвтрэх цаг: 20:00

Үргэлжлэх хугацаа: 45 минут

Хамтран ажиилах боломжууд: Сурталчилгаа, Ивээн тэтгэлэг, Аман сурталчилгаа, Бүтээгдэхүүн байршуулалт, Брэндийн багц сурталчилгаа.x